Oprava bytového domu v Ostravě-Kunčičkách odstartovala. Vznikne v něm 6 nových sociálních bytů.

Oprava bytového domu v Ostravě-Kunčičkách odstartovala. Vznikne v něm 6 nových sociálních bytů.

Díky spolufinancování z prostředků Evropské unie se podařilo Diecézní charitě ostravsko-opavské zakoupit nemovitost, která po rekonstrukci nabídne bydlení sociálně potřebným rodinám.

Oprava objektu by měla být hotová na konci roku 2020.

Obr. 2Projekt reaguje na velké množství rodin s dětmi žijících na území statutárního města Ostravy, které žijí v nevyhovujících nebo v nestabilních podmínkách a které nejsou schopny pro své děti zajistit vhodné domácí prostředí pro jejich zdravý vývoj. Jedná se především o rodiny žijící v prostředí ubytoven či azylových domech.  Velmi často jde o romské rodiny, které se navíc potýkají s diskriminací na trhu s byty a čelí i zájmům spekulantů s bydlením.

Těmto lidem projekt nabídne sociální bydlení doplněné komplexní odbornou podporou sociální služby. Rozšíří se tak možnost dostupného bydlení pro rodiny a jejich děti, které doposud nemohly být z kapacitních důvodů do sociálního bydlení zařazeny.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

EU a MMR