Otec biskup požehnal Dům dobré vůle Žáry

Otec biskup požehnal Dům dobré vůle Žáry

Diecézní charita ostravsko-opavská provozuje již čtvrtý domov se zvláštním režimem. V červenci letošního roku převzala tuto službu Charita Krnov od obecně prospěšné společnosti Manemi. Pozorné péče se díky ní dostává zhruba třicítce seniorů trpících Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími neduhy stáří, které z nich činí jednu z nejzranitelnějších skupin obyvatel.

Dům dobré vůle Žáry v Městě Albrechticích slavnostně požehnal ve čtvrtek 4. září 2014 dopoledne Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, za účasti mnoha vzácných hostů. Ředitelka Charity Krnov Bc. Monika Dudová uvítala jak otce biskupa, tak i prezidenta Diecézní charity ostravsko-opavské P. Jana Larische, Th.D. a jejího ředitele Mgr. Lukáše Curyla. Ten ve svém projevu přivítal klienty i personál zařízení do velké rodiny služeb Diecézní charity a vyjádřil naději na spolupráci, vzájemnou podporu a sdílení zkušeností s jejími stávajícími zařízeními podobného charakteru.

Během samotného požehnání povzbudil otec biskup přítomné klienty myšlenkou, že mohou svou modlitbou pomáhat vydatným způsobem každému dobrému dílu kdekoliv na světě. Spolu s ředitelem a prezidentem DCHOO každého klienta poté osobně pozdravili a zevrubně si Dům dobré vůle prohlédli.

Budova z třicátých let minulého století se dočkala v roce 2011 rozsáhlé a esteticky i prakticky povedené rekonstrukce. Pan Dalibor Tesař, majitel firmy, která ji sponzorovala, neskrýval radost nad možností pomoci takovým zásadním způsobem. Svůj nemalý díl na finanční podpoře provozu služby má také město Krnov, jehož vedoucí sociálního odboru Mgr. František Fojtík se aktu požehnání také zúčastnil. Radost, kterou otec biskup přál všem přítomným, zde byla opravdu přítomna.