Pane, dej mi tu vodu!

Pane, dej mi tu vodu!

Popeleční středou začíná postní doba. Během čtyřiceti dní dostáváme novou šanci k obrácení a prostřednictvím modlitby, půstu a almužny můžeme intenzivněji prožít Boží přítomnost.

Také v ostravsko-opavské diecézi se lze zapojit do dobrovolné postní výzvy, Postní almužny. Prostředky, které se nashromáždí během postní doby v papírových schránkách, poputují na pomoc lidem v nouzi.

Více informací o Postní almužně: https://www.postnialmuzna.cz/o-sbirce/

Hlavička-01

„Pane, dej mi tu vodu!" (Jan 4,15)

Vzhled letošní postničky je o kapkách rosy. Ty jsou – obecně řečeno – důležité, aby se život v přírodě v nastávajícím ránu tváří tvář vycházejícímu slunci znovu nadechl.  

A podobně to platí pro život člověka a to nejen ve smyslu fyzické žízně, ale také ve smyslu žízně lidského srdce. Každý dobrý skutek je takovou kapkou, která osvěžuje, ba přímo proměňuje život druhého člověka. Můžeme se sice ptát, kolik je potřeba kapek rosy k tomu, aby celý svět byl alespoň o trochu lepší, ale nenechme se zmást našeptáváním vlastní pohodlnosti či přímo lenivosti a nerezignujme na vlastní zodpovědnost. Matka Tereza jednou řekla svým spolusestrám: „Víme, že to, co děláme, je jen malou kapkou v moři. Ale kdyby tahle kapka v moři nebyla, chyběla by tam.“ 

A navíc v každé kapce rosy se také odráží světlo, které září všemi barvami.  A to platí o jiskřivém světle, které do svého okolí vyzařuje každý dobrý skutek. Postní doba je dobou obrácení a pokání, ale i výzvou k modlitbě a konání dobra. Dobrými skutky vnášejme do temnoty naší doby světlo dobrých skutků. A postnička se nám může, či přímo má, stát vhodnou pomocnicí. 

Mons. František Václav Lobkowicz
biskup ostravsko-opavský


biskup Martin David
apoštolský administrátor


Mgr. Lukáš Curylo
ředitel Diecézní charity
ostravsko-opavské

Více k postní době najdete také v textu papeže Františka.