PF 2021

PF 2021

Milí přátelé Charity,

i přes nelehké období, které prožíváme, Vám přejeme klidné Vánoce a požehnaní do roku 2021.

Tým Diecézní charity ostravsko-opavské

Vánoční přání Vánoční přání 2020 - kopie