Počet klientů Sociální poradny se zdvojnásobil

Sociální poradna zaznamenala v roce 2011 nárůst osob, které potřebují pomoci v jejich tíživé situaci.
Nejčastěji se zájemci o službu obraceli na sociální pracovnici s problematikou bydlení (především vyhledání krizového bydlení). Na tuto situaci zareagovala Vesnička soužití rozšířením Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi o projekt Šance domova.

Další častou oblastí poradenství byla zadluženost a finanční situace rodiny. Sociální pracovnice pomáhala klientům komunikovat s věřiteli, vytvořit si vlastní rodinný rozpočet nebo také sepsat návrhy na povolení oddlužení. Na téma zadluženost se sociální pracovnice zúčastnila během roku několika školení.

Oproti roku 2010 radikálně stouplo poradenství také v oblasti rodiny a mezilidských vztahů. Klienti se obraceli na sociální pracovnice při problémech s partnerem nebo dětmi. Nejčastěji se řešily návrhy na stanovení výživného, svěření dětí do pěstounské péče a sousedské rozpory.

Čtvrtou nejčastější oblastí, ve které potřebovali klienti pomoc Sociální poradny, byla oblast hledání zaměstnání a pracovně-právních vztahů. Konkrétně se jednalo o pomoc se sepsáním životopisů a motivačních dopisu, výuku hledání nabídek práce na internetu a řešení problémů se zaměstnavatelem.

Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Hradilová, DiS.
tel.: 731 625 865, 596 241 142
e-mail: michaela.hradilova@charita.cz