Pomáháme Vám s dluhy

Poradenské a informační centrum (dále jen PIC) pomáhá lidem starším 18 let např. v oblasti dluhové problematiky, majetkoprávních záležitostí, rodinného práva a pracovně právních vztahů. Pomoc probíhá prostřednictvím osobních, telefonických a e-mailových konzultací, poradenství je anonymní, bezplatné, diskrétní a nestranné. Nabízíme také možnost bezplatných právních a psychologických konzultací, včetně sepisování odborných návrhů k soudům. Je možné nás kontaktovat i prostřednictvím bezplatné telefonní pevné linky, novinkou je výpočet a sepisování návrhů na povolení oddlužení.

Kazuistika:

Paní Nováková se stará o dceru, na kterou pobírá příspěvek na péči a na mobilitu, nájemné je paní Novákové dopláceno prostřednictvím dávky hmotné nouze. Klientka přišla do poradny s tím, že by chtěla řešit své zadlužení. Klientce vznikly dluhy u Dopravního podniku, na svozu odpadu, nájmu a službách, dále u telefonních společností. V průběhu posledních let se klientka několikrát stěhovala, ale u věřitelů nehlásila změnu bydliště, proto obdržela pouze jeden dopis, a to nařízení exekuce v případě telefonní společnosti O2.

Klientka je nyní v takové situaci, že si nemůže najít práci na plný úvazek – vzhledem k péči o dceru finančně nezvládá splácet všechny své dluhy, neví v jaké fázi dluhy jsou, které jsou v exekuci apod.

S klientkou byla sepsána žádost (s její současnou kontaktní adresou) na okresní soud, aby byly zjištěny veškeré pohledávky, které již jsou v exekuci, dále byla žádost doložena o potvrzení o přiznání dávky hmotné nouze pro osvobození od soudních poplatků. Klientce byla poskytnuta pomoc se stanovením osobního rozpočtu, aby byla zjištěna měsíční rezerva, s níž by se daly dluhy umořovat.