Postní almužna nabízí možnost být blíže těm, kdo potřebují naši pomoc

Postní almužna nabízí možnost být blíže těm, kdo potřebují naši pomoc

Popeleční středou začíná postní doba. Během čtyřiceti dní dostáváme novou šanci k obrácení a prostřednictvím modlitby, půstu a almužny můžeme intenzivněji prožít Boží přítomnost.

Také v ostravsko-opavské diecézi se lze zapojit do dobrovolné postní výzvy, Postní almužny. Prostředky, které se nashromáždí během postní doby v oranžových papírových schránkách, poputují na pomoc lidem v nouzi.

Více informací o Postní almužně: https://www.postnialmuzna.cz/o-sbirce/

Banner_web_PA_2020

„Vy jste sůl země.“ (Mt 5,13)

Postní doba nabízí v životě každého křesťana možnost znovu pocítit Boží blízkost. Je to příhodný čas k obnovení našeho srdce a nová šance k obrácení. Nenechme si ujít tuto příležitost k prohloubení svého vztahu s Kristem a zakusme tak naplno jeho milosrdenství.

Během čtyřicetidenní přípravy se můžete navíc zapojit do postní výzvy, tzv. Postní almužny. Jde o dobrovolnou aktivitu, která může posílit vůli i odhodlání ducha vládnout nad tělem. Do papírových krabiček, tzv. „postniček“, lze během postní doby odkládat prostředky – almužnu – za drobnosti, které si odepřete. Pokladničku na konci postní doby přinesete zpátky do kostela a tyto prostředky pak podpoří ty nejpotřebnější. Komu nashromážděná částka pomůže, je na Vás. Almužnou můžete přispět konkrétní potřebné rodině ve farnosti, na misie nebo na místní Charitu. Účel využití stačí připsat na „postničku“ nebo se předem domluvit ve farnosti. Papírová pokladnička je pro Vás připravena od začátku postní doby v kostelech, další informace získáte u Vašeho kněze.

Nebojme se sdílet svůj život s těmi, kteří potřebují naši pomoc. Obdarováním druhých otevíráme svá srdce a přispíváme tak k vytváření spravedlivějšího světa. Přejeme Vám, ať Vás Bůh naplní svou milostí a pocítíte sílu velikonočního tajemství.