Povodně 2013 - DCHOO pomůže obci Křešice na Litoměřicku

I přesto, že povodně v červnu nezasáhly Diecézi ostravsko-opavskou, rozhodli se obyvatelé této oblasti pomoci lidem, které povodeň zasáhla. Získaná materiální pomoc v příštím týdnu pomůže v obci Křešice na Litoměřicku.

Obec Křešice se nachází na pravém břehu Labe, severovýchodně od jeho toku. Obec i přes stavbu protipovodňových bariér a řady dalších opatření se proti velké vodně neubránila. Byla zatopena celá obec a všichni její obyvatelé museli být evakuováni. Více na Povodeň na Labi den po dni

Bezprostředně po začátku povodní bylo zorganizováno 9 materiálních sbírek v oblastních charitách Diecézní charity ostravsko-opavské. Bylo získáno například více jak 3000 litrů dezinfekčních prostředků, stovky kusů pytlů, rukavic, ručníků apod. Všechna tato pomoc bude v příštím týdnu ve spolupráci s DCH Litoměřice distribuována právě do obce Křešice.

Související akce