Povodně: Diecézní charita ostravsko-opavská je připravena pomoci postiženým oblastem v Čechách

Pracovníci DCHOO a pověření pracovníci z oblastních charit v Moravskoslezském kraji se stejně jako již několikrát v nedávné historii opět chystají pomoci v boji s následky ničivých povodní.

„Pracovníci DCHOO a oblastních charit jsou připraveni aktivně se zapojit do pomoci postiženým oblastem. Po zjištění potřeb v zasažených oblastech se ve spolupráci s partnerskými Charitami v postižených oblastech zapojíme s pomocí, o kterou bude v místě zájem. Postiženým rodinám jsme okamžitě připraveni poskytnout vysoušeče, šatstvo a úklidový materiál.“ řekl dnes Lukáš Curylo, ředitel DCHOO.

Další informace za DCHOO:

Linka pro zajišťování mimořádných událostí v DCHOO, tel. 731 625 880. Linka je v provozu, až do odvolání, 24 hodin denně. Své dotazy můžete také posílat na e-mail humanitarni.dchoo@charita.cz

PR aktivity kontakt:

Ing. Jana Hajnová, PR aktivity, tel.: 599 525 955, 733 741 036; e-mail: jana.hajnova@caritas.cz

 


Charita ČR současně vyhlašuje finanční sbírku na pomoc obětem povodní.

Sbírkové konto:
číslo účtu: 11998822/0800 u České spořitelny VS 906 - Pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice) Dárcovské konto:
číslo účtu: 88444422/0800 u České spořitelny, VS 906.
Dárcovská SMS:
DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777
(Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.)

Charita ČR a její místné pobočky již aktivně pomáhaly lidem s následky velkých povodní v roce 1997 a 2002 a řady dalších záplav. Podrobněji na: http://povodne.charita.cz/