Požehnané Velikonoce plné naděje

Požehnané Velikonoce plné naděje

Vážení přátelé a příznivci charitního díla,

jménem Diecézní charity ostravsko-opavské

Vám přejeme požehnané Velikonoce plné naděje!

Velikonoce 2019