Předávání Cen Charity 2011

Dne 20. září se v kostele sv. Tomáše na Malé Straně v Praze uskutečnilo každoroční slavnostní předávání Ceny Charity. Se svým proslovem vystoupil ředitel Charity ČR Ing. Mgr. Oldřich Haičman, prezident Charity ČR světící biskup Mons. Pavel Posád a další. Slavnostního předávání se zúčastnili taktéž zástupci jednotlivých diecézí.

Ředitel Charity ČR Ing. Mgr. Oldřich Haičman ve svém proslovu především připomenul letošní Rok dobrovoníků. Zdůraznil potřebu dobrovolnictví a práce dobrovolníků v každé Charitě. Mezi nominovány na Cenu Charity se neobjevili pouze dlouholetí pracovníci Charity, ale taktéž někteří dobrovolníci, kteří se dlouhodobě věnují charitnímu dílu a pomoci potřebným.

Prezident Charity ČR světící biskup Mons. Pavel Posád na druhou stranu zaměřil na samotnou práci všech pracovníků, dobrovolníků a partnerů Charity. Charitní dílo považuje prezident Charity ČR za službu, povolání a v některých případech dokonce za celoživotní poslání. Ve svém proslovu zdůraznil, že ten kdo je při dávání nejvíce obohacen je samotný dávající.

 

Cena Charity náleží osobě, která výjimečným způsobem pracuje na tvorbě a šíření charitního díla mezi své blízké a okolí. Jednotlivé diecéze měly za úkol nominovat jednoho ze svých kolegů, spolupracovníků či dobrovolníků, kteří byli i letos oceněni. Za Diecézní charitu ostravsko-opavskou byla nominována Ing. Anna Šikulová, ředitelka Charity Studénka, o jejíž činnosti jsme nedávno publikovali v článku, který vyšel tento měsíc taktéž v příloze Katolického týdeníku Caritas.

 

Posléze se slova ujali i zástupci největších partnerů a sponzorů Charity ČR - zástupce Nadace České spořitelny a zástupce firmy T-Mobile. Kulturní zážitek zpříjemnilo a celkově dokreslilo houslové dívčí duo reprodukující skladby skladatelů vážné hudby, která skvěle doplňovala atmosféru barokního prostoru chrámu sv. Tomáše.

Související galerie