Projekt Kvalitně v terénní péči vyvrcholil konferencí

Projekt Kvalitně v terénní péči vyvrcholil konferencí

Závěrečnou konferencí včera vyvrcholil projekt Diecézní charity ostravsko-opavské Kvalitně v terénní péči. Kromě několika desítek účastníků byli konferenci přítomni také významní hosté.

Diecézní charita ostravsko-opavská poměrně pravidelně vzdělává sociální pracovníky, avšak tentokrát se zaměřila na ty v terénní péči. Vzdělávací projekt „Kvalitně v terénní péči“ si DCHOO připravila pro více než dvě stovky sociálních pracovníků z celé řady neziskových i příspěvkových organizací, kteří možnost sdílet zkušenosti napříč organizacemi hodnotili jako velmi žádanou. Účastníci vzdělávání také velice kladně ocenili jak výběr vzdělávacích témat, tak i jejich uchopení. Odměnou za jejich ochotu se rok vzdělávat jim byl Manuál dobré praxe v terénních sociálních službách, který na závěrečné konferenci obdrželi. Manuál byl bezplatně poskytnut všem poskytovatelům, kteří se zúčastnili vzdělávání. Manuál je také k dispozici v knihovničce na ústředí DCHOO pro další potenciální zájemce z širokého spektra poskytovatelů terénních sociálních služeb sociální péče v Moravskoslezském kraji.

Přestože se program konference opíral převážně o hodnocení projektu ať už z pohledu koordinátorů, nebo účastníků, zajímavé příspěvky měli také vzácní hosté, jimiž byli Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika a Diecézní charity ostravsko-opavské, nebo Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Moravskoslezského kraje.

Celý projekt byl realizován díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.