Ředitel DCHOO byl jmenován ředitelem Charity Česká republika

Novým ředitelem Charity ČR je od 1. února 2013 Lukáš Curylo, který je současně ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve funkci ředitele Charity ČR vystřídal Oldřicha Haičmana, kterému k 31. lednu 2013 skončil jeho mandát.

Nového ředitele jmenovala do čela Charity ČR Česká biskupská konference, která je zřizovatelkou Charity ČR. Podle stanov je ředitel statutárním orgánem Charity ČR.