Report z pomoci na Ukrajině

Report z pomoci na Ukrajině

Ve dnech 15. – 25. 11. 2015 probíhá monitorovací cesta humanitárního projektu, kdy pracovníci humanitárního oddělení DCHOO a ACHO měli možnost se podílet na předání posledních balíků lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině v oblasti Donbasu.

Přestože můžeme v české republice považovat tento konflikt za „mrtvý“, na východě Ukrajiny je stále napětí a boje. Lidem v zasažených oblastech a lidem přesídleným do bezpečných míst se nedostává základních prostředků.

Díky společnému projektu ACHO a DCHOO se poskytlo, prostřednictvím Caritas Ukraine, 440 potravino-hygienických balíčků každý v hodnotě 41 EUR. Každý balíček obsahuje potraviny a hygienu pro 3 člennou rodinu na dobu zhruba jednoho měsíce.

Balíčky byly z Caritas Ukrajiny předány do partnerských organizací DCHOO a ACHO - Caritas Melitopol a Caritas Mariupol, které pak na základě svého sociálního šetření rozdaly balíčky lidem v zasažených oblastech a vnitřním uprchlíkům.

Uprchlice z Doněcka, paní Natálie, si přišla do Caritas Melitopol pro potravinový balík. Paní Natálie uprchla společně se svým invalidním manželem, dcerou a vnučkou do Melitopole. Balíček byl vydán ředitel Caritas Melitopol oproti dokladům o přesídlení. Vděk za darovaný balík byl veliký: „ Nebýt pomoci Charity a dárců z ČR, nevím, co bych dělala.“.

Dne 20. 11. 2015 vyráží konvoj humanitárních pracovníků z Caritas Internationalis, Caritas Ukraine, Caritas Germen a zástupci charit ACHO a DCHOO v doprovodu vojáků do zasažených míst, kde se ještě před dvěma dny bojovalo. Během této monitorovací cesty bude rozdán zbytek potravinových balíků. Balíky z ČR byli a budou rozdávány na místech, které jsou přímo v zóně konfliktu. Díky balíkům podpořeným českými dárci vznikl nový způsob okamžité pomoci do vesnic ve, kterých konflikt trvá a lidé zde nemají přístup k základním potravinám. Předání potravin probíhá na tzv. logistických či nulových (neutrálních) zónách, která se nachází mezi dvěma armádami, ukrajinskou a povstaleckou. Lidé do těchto zón mohou přijít bez jinak potřebných a složitých povolení a převzít si pomoc z ČR. Proto o tento pilotní způsob poskytování pomoci projevili zájem nejen samotní lidé, ale i zdejší média.

Projekt bychom nebyli schopni realizovat bez nasazení a odvahy kolegů z místních Charit.

Z Donbasu dne 19.11.2015 Veronika Mechová a P. Rostislav Strojvus.