Řešení hledali společně

Řešení hledali společně

Ostravu navštívila náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ředitelka Sekce Legislativní rady vlády paní Kateřina Valachová. V rámci své návštěvy se setkala se zástupci statutárního města Ostravy, aby spolu hledali řešení místní sociální problematiky a společně navštívili vybrané nestátní neziskové organizace.

Charitní středisko Horizont je přivítalo ve čtvrtek 5. června 2014. V něm se seznámili s místní sociální situací, posláním a chodem střediska i jeho úspěchy. Spolu s vedoucí střediska paní Marií Nováčkovou a vedoucím sesterské Vesničky soužití Ing. Miroslavem Hodečkem diskutovali možné návrhy legislativy, které by mohly k řešení sociální situace klientů středisek přispět. Mimo jiné se dotkli strategie Moravskoslezského kraje veřejně prospěšných prací a zkušenosti postupného zaměstnávání, založeného na referenčním a doprovodném systému. Paní náměstkyně vyjádřila potřebu legislativní změny právního rámce osobního bankrotu a zlepšení legislativy směrem k pozitivní motivaci sociálně znevýhodněných. Podle romského koordinátora pana Mgr. Jana Chytila by ke zlepšení situace mohl přispět poradní orgán, řešící krizovou situaci ještě před odchodem ze zaměstnání.