S návrhem na oddlužení vám pomohou i poradny v Ostravě

Oddlužení

Poradneské a informační centrum Diecézní charity ostravsko-opavské získalo akreditaci pro sepisování a podávání návrhů na osobní bankrot. Tuto službu mohou využít ZDARMA všichni, kteří splňují podmínky pro oddlužení.

Mezi ně patří například ta, že dlužník musí mít nesplacené závazky alespoň u dvou věřitelů (banky, nebankovní společnosti, dluh u telekomunikační společnosti, dopravního podniku apod.) a prodlení se splácením delší jak 30 dní. Důležité je také to, aby dlužník prokázal, že bude schopný umořit během pěti let minimálně 30%  z celkové částky dluhu.

Získanou akreditací se poradna stává zodpovědnou za celý proces do doby schválení úpadku soudem, proto je nutné, aby klient aktivně spolupracoval a reagoval na vyzvání soudu v případě potřeby. Po první schůzce, kdy klient získá základní informace k oddlužení a společně se zorientujeme ve výšce klientova dluhu a výši jeho příjmů, posoudíme, zda-li je schopen po dobu 5 let splácet své závazky. Jestliže se výpočtem potvrdí schopnost dlužníka hradit své závazky, je informován o seznamu příloh nutných k podání návrhu na oddlužení. Mezi ně např. patří výpis z rejstříku trestů, pracovní smlouva, doklad o příjmech za poslední 3 měsíce, seznam majetku a závazků.

Po podání návrhu na oddlužení spojeného s insolvenčním návrhem, jej soud zveřejní v insolvenčním rejstříku a rozhodne o schválení dlužníkova úpadku. Následně stanoví insolvenčního správce, se kterým již dlužník dále komunikuje a tímto práce poradny končí. 

 

Poradenské a informační centrum je podpořeno z finančních prostředků Moravskoslezského kraje a statutárním městem Ostrava.

logo_jpg ostrava

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1

Partneři

 
 

Najdete nás také na:

 

Facebook Round  Instagram round social media icon free  Youtube round

Připojte se