Sdílení zkušeností pomáhá šířit dobré jméno komunitní práce

Sdílení zkušeností pomáhá šířit dobré jméno komunitní práce

Vytipovat nejpotřebnější lokality města, zvednout se od kancelářského stolu a vyrazit za místními. Komunitní pracovníci působí přímo ve vyloučených lokalitách, aby pomohli tamním lidem vzít osud zpátky do svých rukou. V místě působí jako mediátoři a nabízí možnosti, jak celkově zlepšit život v komunitě. Hybnou silou pak jsou samotní obyvatelé, kteří se aktivně zapojují do plánovaných aktivit.

V polovině srpna proběhlo celorepublikové setkání členů Platformy pro komunitní práci, kterého se účastnil také komunitní tým Diecézní charity ostravsko-opavské, který působí ve vyloučených lokalitách v Ostravě-Kunčičkách a v Ostravě-Přívoz. Cílem setkání bylo sdílení zkušeností a diskuze věnovaná komunitní práci. Účastníci si mohli také vyzkoušet participativní metodu, která se v terénu využívá (jde o jednání tří subjektů, většinou komunitního pracovníka, aktivních obyvatel a např. zástupce samosprávy). Pozitivní odezvu měla naše Evaluační zpráva projektu Komunitní práce v Osadě míru, ze které byla citována dobrá praxe.

Na srpnové setkání navázala 7. září exkurze v sociálně vyloučené lokalitě v Kunčičkách, které se zúčastnili členové Agentury pro sociální začleňování, komunitní centrum Borek z Třince, komunitní pracovník z Ústí nad Labe a zástupci Fakulty sociálních studií a krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Silvie Váňová a Anna Kočková, členky aktivních obyvatel Komunitní skupiny – Společná cesta prezentovaly úspěchy a problémy, které obyvatelé řešili. „Když jsme chtěli jednat s úřady o změnách, tak se s námi, jako neformální skupinou, nikdo moc nechtěl bavit. Pomohlo nám vždy to, že jsme měli záštitu Diecézní charity ostravsko-opavské. Když jsme to řešili s komunitní pracovnicí, doporučila nám založit spolek, který by usnadnil budoucí oficiální jednání s institucemi,“ popisuje Silvie Váňová počáteční bariéry, na které obyvatelé naráželi. Všichni se pak shodli, že role komunitní pracovnice je klíčová pro dobrý rozjezd aktivit v lokalitě a aktivizaci obyvatel.

Exkurzi zakončili účastníci setkání prohlídkou lokality, kde se díky spolupráci místní komunity, komunitních pracovníků a samosprávy podařilo vybudovat dětské hřiště.

 

Jaká je zpětná vazba obyvatel lokality?

Více v krátkém dotazníku, na který v diskuzi odpovídali členové Komunitní skupiny Společná cesta z Ostravy-Kunčiček.

Kdo vám nejvíce pomohl?

Nejvíce nám pomohla a stále pomáhá komunitní pracovnice, bez ní bychom tady vůbec neseděly.


Kdo jsou aktéři v procesu v řešení problematických témat?

Vždy záleží, o jaký problém se jedná, například při řešení sousedských sporů jsou aktéry samotní obyvatelé, pronajímatel bytu Heimstaden, provozovatelé sociálního bydlení Portavita a Centrom. Když chceme zlepšit prostranství, tak městský obvod Slezské Ostravy a taky MSK, městská policie, když řešíme bezpečnost v lokalitě. Správný rozvoj dětí jsme řešili s místní základní školou, se kterou máme výbornou spolupráci, vlastně ji máme se všemi vyjmenovanými aktéry. Všechno je o komunikaci.


Jak to všechno hodnotíte?

To je těžké popsat, někdy jsme byli fakt hodně naštvaní, hlavně když jsme neuspěli a i to se nám stalo, ale ten pocit úspěchu nás žene dál. Někdy jsme chtěli skončit a na všechno se vykašlat, ale máme skvělou lídryni a komunitní pracovnici, tu nevyměníme.


Co vám to přineslo?

Ponaučení, jak to příště dělat jinak a lépe, abychom uspěli. Víte, my jsme takové kamery, které sledují co se v Kunčičkách děje a podle toho taky vyhodnocujeme, co s nějakým problémem budeme dělat a koho vlastně oslovíme při jeho řešení.


Jaké máte plány do dalších let?

Chceme pokračovat v tom, co děláme, má to pro nás velký význam a díky tomu se cítíme důležití ve společnosti, kde nás Romy jinak přehlížejí. Chceme žít lépe a mít jistotu bydlení.

 

Komunitní práci v Ostravě-Kunčičkách a v Ostravě-Přívoze finančně podporují:

logo_jpg  ostrava logo_uřad_vlady