Sociální služby středisek DCHOO podporuje i Moravskoslezský kraj

Sociální služby poskytované Poradenským a informačním centrem, Šancí domova a Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež mohou jejich klienti využívat také díky podpoře Moravskoslezského kraje. Diecézní charita ostravsko-opavská získala na jejich realizaci dotaci ve výši 350 000 Kč z Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.