Společná mše svatá Diecézní charity ostravsko-opavské a Arcidiecézní charity Olomouc

DCHOO a ACHO zve všechny zaměstnance, klienty a příznivce ke společnému prožití mše svaté do kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, která se uskuteční v neděli 26. května v 10,30 hod.

Tuto mši svatou budou společně celebrovat prezidenti obou charit P. Jan Larisch a P. Bohumil Vitásek. Mše svatá bude přenášena TV-NOE, budeme se společně s diváky TV-NOE modlit za dílo charity v naší vlasti.  

Vzhledem k technické přípravě televizního přenosu prosíme účastníky, aby se do kostela dostavili nejpozději v 10,00 hod. Po mši svaté je možnost prohlídky celého objektu TV-NOE.