Společnou cestou k rovnosti

Společnou cestou k rovnosti

Prostor pro zamyšlení nad pojmy rasismus, diskriminace či předsudek, se snaží Diecézní charita ostravsko-opavská nabídnout žákům základních škol v Ostravě.

Diecézní charita realizuje besedy se žáky II. stupně prostřednictvím projektu Rovné šance pro všechny děti, financovaného z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Záměrem návštěv základních škol sociálními pracovníky, je rozvinout v dětech schopnost sebereflexe, tolerance a empatie tak, aby mohly lépe pochopit a přijmout odlišnosti, jinakosti a různosti, které se ve společnosti vyskytují.

Smyslem projektu bylo naučit žáky formou interaktivních her, kterých se žáci během dvou hodin zúčastnily, vnímat odlišnosti jako příležitosti k obohacení, nikoli jako zdroje konfliktu. K tomuto účelu byl vytvořen jeden z klíčových programů Společnou cestou /Jekhetano drom.

Sociální pracovnice zaměřily svými kroky také na ZŠ Nádražní v Moravské Ostravě a ZŠ Čkalovova v Ostravě-Porubě. V obou školách děti vytvořily velice příjemnou atmosféru k setkání. Svými postřehy a snahou o zapojení se, besedu i přes počáteční rozpaky velice obohatily.