Startujeme projekt Kvalitně v terénní péči

Diecézní charita ostravsko-opavská zahájila realizaci nového vzdělávacího projektu.

Diecézní charita ostravsko-opavská zahájila realizaci projektu s názvem Kvalitně v terénní péči, jehož cílem je vzdělávat pracovníky poskytovatelů registrovaných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje a tím přispět ke zkvalitnění úrovně poskytovaných sociálních služeb, zejména pak terénních služeb sociální péče.

V rámci projektu budou probíhat semináře pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, ale i manažery poskytovatelů sociálních služeb. Vzdělávací aktivity budou zahájeny na začátku roku 2014 a probíhat budou až do ledna roku 2015.  

Projekt Kvalitně v terénní péči je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.