Středisko humanitární pomoci získalo podporu ministerstva

I přesto, že současná společensko-ekonomická situace vytváří mnohdy katastrofické scénáře pro provoz sociálních služeb, středisku Diecézní charity ostravsko-opavské Středisku humanitární pomoci se podařilo získat finanční prostředky Ministerstva zahraničních věcí ČR i v letošním roce.

Základní myšlenkou projektu Ministerstva zahraničních věcí je podpora růstu odborných kapacit Střediska humanitární pomoci poskytovat rozvojovou a humanitární pomoc zaměřenou zejména na problematiku nemoci AIDS a drogových závislostí. V rámci projektu se snaží Středisko navázat novou spolupráci s terapeutickými komunitami působícími v této oblasti a vybudovat základnu pro dlouhodobou spolupráci v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce s novými českými a ukrajinskými partnerskými organizacemi.

Cílem projektu je posílení a prohlubování odborných kapacit Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské poskytovat pomoc v oblasti drogových závislostí a nemoci AIDS. Navázání spolupráce a partnerství s českými a ukrajinskými neziskovými organizacemi pracujícími v této oblasti, příprava společných projektů a aktivit na Ukrajině.
Spolupráce na společném projektu budování nového střediska pro klienty Terapeutických komunit a posílení stávajících kapacit těchto komunit na Ukrajině se zaměřením na pracovní terapii klientů.
Výstupem projektu budou kurzy pro českou i ukrajinskou NNO, supervize, účast na mezinárodní konferenci, uzavřené dohody o vzájemné spolupráci, záměr nového projektu, české i ukrajinské propagační materiály, materiálně technické vybavení pro zemědělské hospodářství a šicí dílnu.

Více informací na stránkách Střediska humanitární pomoci.