Svátek sv. Vincence de Paul – Den Charity

Svátek sv. Vincence de Paul – Den Charity

Bože, tys naplnil svatého Vincence apoštolskou horlivostí a povolals ho, aby se staral o potřeby chudých a pečoval o vzdělání a výchovu kněží, pomáhej i nám, ať také my využíváme schopností, které jsi nám dal, a jsme připraveni pomáhat těm, kdo potřebují naší pomoci. Prosíme o to skrze tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista …. Amen.

Za celou naší charitu, za všechny pracovníky a spolupracovníky a také za všechny, kteří jsou svěřeni do naší péče bude dnes při příležitosti svátku sv. Vincence v kapli Tv-Noe ve 12,05 sloužena mše sv., která bude přenášena Tv-Noe.

P.Jan Larisch, ThD, prezident DCHOO