T-Mobile podpořil klienty pobytových služeb zapůjčením tabletů

T-Mobile podpořil klienty pobytových služeb zapůjčením tabletů

Šíření koronaviru ochromilo běžný život napříč republikou. Zavřené jsou služby i sociální zařízení. Ti nejzranitelnější, zejména senioři v pobytových službách, zůstávají v izolaci, bez možnosti být se svými blízkými v osobním kontaktu.

Díky společnosti T-Mobile se pro kllienty v těchto zařízeních podařilo bezplatně zapůjčit 31 tabletů. Ty jim usnadní zůstat v kontaktu s rodinou i přáteli. Děkujeme!

„Chceme poděkovat společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. za ochotu, se kterou nám nabídla zapůjčení tabletů. Právě v těchto složitých dobách si o to více vážíme podobných parterů, kteří Charitu dlouhodobě podporují,“ poděkoval za zapojené organizace ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo.

Ředitelka Slezské Diakonie se zástupci společnosti T-MobileZapůjčené tablety využijí uživatelé služeb Charity Ostrava, Charity Bohumín a Slezské Diakonie pro rozšíření možností kontaktů s rodinami s ohledem na aktuální zákaz návštěv rodinných příslušníků a blízkých. „Video hovory s rodinami jsme klientům domovů pro seniory již omezeně nabídli, nyní budeme moci tuto službu zprostředkovat šířeji nejen v rámci pobytových služeb, ale také při domácí péči. Moderní technologie umožňuje alespoň částečně překonat izolaci klientů sociálních služeb od svých blízkých. Velice děkujeme za poskytovanou podporu,“ doplnil ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

15 tabletů využijí ve 4 pobytových a 3 terénních službách v Charitě Ostrava, 2 míří do Odlehčovací služby pro seniory a Charitního domova pokojného stáří sv. Františka v Bohumíně a zbylých 14 tabletů získá partnerská organizace Slezská Diakonie.

Tablety míří do pobytových služeb Charity Ostrava, Charity Bohumín a do Slezské Diakonie Ředitel Charity Ostrava přebírá tablety z rukou zástupců společnosti T-Mobile

Diecézní charita ostravsko-opavská provozuje napříč Moravskoslezským krajem a v části Jesenicka prostřednictvím svých oblastních Charit celkem 14 pobytových zařízení (10 domovů pro seniory
a 4 domovy se zvláštním režimem). Péči v nich poskytuje více než 500 klientům a v kraji se řadí mezi největší poskytovatele zdravotně-sociálních služeb.

 

Děkujeme za podporu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

TMO_Logo_4C