Téma dluhové problematiky a sociálních dávek

Dluhy a především pomoc s oddlužením je stále více potřebná. V uplynulých pěti měsících roku 2013 jsme v Poradenském a informačním centru zaznamenali zvýšení počtu klientů – cizinců, kteří potřebovali poradenství zejména v oblastech občanství, nároku na sociální dávky, dluhové problematice a majetkoprávních záležitostech. Těmto klientům jsme mohli poskytnout komplexní poradenství díky účasti na školení o specificích práce s cizinci, kterých se pracovnice poradny účastnily v roce 2012 a také spolupráci s Centrem pro integraci cizinců.

Naše spolupráce pokračovala se Svazem neslyšících a nedoslýchavých, jejichž tlumočnice do českého znakového jazyka pravidelně poradnu kontaktuje a doprovází sluchově znevýhodněné klienty v řešení jejich zakázky v Poradenském a informačním centru.

V obecném měřítku jsme zaznamenali nárůst klientů v produktivním věku, jejichž nejčastějšími zakázkami bylo řešení dluhů, majetkoprávních záležitostí, dědictví nebo rozvodu a výživného.

V rámci zvyšování kvality sociální služby jsme také absolvovali stáž v jiné poradně. Jednalo se o poradnu Slezské diakonie ELPIS a poradnu pro Občanství, občanská a lidská práva. S těmito poradnami byla rovněž navázána spolupráce.

Zapojili jsme se do celostátního odborného kolegia poradenství, kde byla zvolena pracovnice Poradenského a informačního centra jako zástupce sociálních pracovnic charitních poraden v Moravskoslezském kraji. Je velmi potěšující, že stoupá zájem studentů o praxi v poradně a o provedení výzkumu ke svým závěrečným pracem a výzkumům např. v projektu ke zjištění ohrožení různých cílových skupin chudobou.