Tradiční Tříkrálová sbírka otevírá nový rok! Přijměte poselství pokoje také ve vašich domovech.

Tradiční Tříkrálová sbírka otevírá nový rok! Přijměte poselství pokoje také ve vašich domovech.

My Tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví, vinšujem Vám! Za zpěvu koledy zazvoní na zvonky domovů malí koledníci letos již podevatenácté. Spolu s přáním všeho nejlepšího do nového roku přinášejí také poselství naděje pro lidi v nouzi. Do největší sbírkové akce v republice pod vlajkou charitního kříže se může během prvních dvou lednových týdnů zapojit každý, ať už jako dobrovolník, koledník nebo dárce.

TKS 2019

Začít nový rok dobrým skutkem a pomoci lidem v nouzi je hlavní poselství Tříkrálové sbírky, ta pomáhá konkrétním projektům Charit v regionu. „Během celého roku si každá z 18 oblastních Charit zpracuje tzv. záměry, které podpoří výnos z Tříkrálové sbírky, letošní rok jsme jich v listopadové komisi schválili celkem 75, tedy o 5 více než loňský rok,“ uvádí hlavní koordinátor sbírky pro Moravskoslezský kraj a Jesenicko, Martin Hořínek. Vybrané finanční prostředky pomáhají zejména seniorům, lidem bez domova nebo lidem v závěru života.
„Z výnosu doplácíme i provozní náklady služeb, které nelze z mnoha důvodů zvládnout financovat jinak. Častým záměrem je pořízení lepšího vybavení pro klienty či pro personál. Obecně tedy platí, že díky koledě můžeme zkvalitňovat naše služby potřebným a někdy dokonce vůbec některé služby zajistit,“ doplňuje ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.                                                                                                

Ukázková kasička a průkazka vedoucího skupinky Tříkrálové sbírkyDo tradiční koledy se každoročně zapojí tisíce dobrovolníků, bez kterých by pořádání sbírky nebylo možné. Ti se pak vydávají do ulic měst i vesniček s prosbou o dar do zapečetěných pokladniček. „Malé Tři krále v kostýmu vždy doprovází starší 15 let s potvrzenou průkazkou, na které si můžete ověřit pravost koledníků. Je na ní uvedeno celé jméno, datum narození a číslo občanského průkazu vedoucího skupinky. Na pokladničce, která má unikátní válcový tvar a je označená charitním znakem spolu se zapečetěním příslušného úřadu, najdete také shodné číslo, jako je uvedeno v průkazce,“ vysvětluje Martin Hořínek a dodává: „Letos jsme v ostravsko-opavské diecézi zaevidovali 3015 zapečetěných pokladniček, řadíme se v počtu pokladniček na třetí místo, předčí nás už jen Brno a Olomouc.“

Tříkrálová sbírka také formou DMS

Přispět do kasiček koledníků je možné od 1. do 14. ledna 2019, v tomto období můžete ve svém okolí potkat charitní kolednické skupinky. Dárci se mohou zapojit také zasláním dárcovské DMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (DMS KOLEDA 60, DMS KOLEDA 90) na číslo 87 777. Mimo to, je možné sbírku podpořit i v průběhu roku na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 777.

Tři králové koledují na Biskupství ostravsko-opavskémV roce 2018 se do pokladniček vybralo celkem 114 199 517 Kč, spolu s ostatními dary pomocí dárcovských SMS a přímých darů na účet (2 105 885 Kč) sbírka vynesla celkem 116 305 402 Kč. V ostravsko-opavské diecézi se podařilo vykoledovat 17 854 822 Kč. Výnos sbírky pomáhá z 80 % (65 % míří přímo do oblastí, kde byly prostředky vykoledovány a 15 % podporuje činnost diecézních charit) v regionu a v místech, kde byl vykoledován. 10 % sbírky připadá na podporu pomoci v zahraničí (např. při přírodních katastrofách, apod.), 5 % pomáhá celostátním charitním projektům a zbylých 5 % je dle zákona určeno na organizaci sbírky.

Průběh sbírky, novinky a další informace jsou k dispozici na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz. Konečné výsledky koledování v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku budou známy začátkem února.

Více informací na:

www.trikralovasbirka.cz

www.facebook.com/trikralovasbirka

Doprovodné akce Tříkrálové sbírky

Tříkrálový koncert

Součástí akce je tradičně Tříkrálový koncert, který bude vysílán v přímém přenosu na programu ČT1 v neděli 6. ledna od 18 hodin. Moderují Martina Kociánová a Jan Čenský, účinkují Pavel Callta, Ilona Csáková, Roman Dragoun s kapelou Futurum, skupiny Mirai a Zrní. I během koncertu zazní reportáže o tom, kde vykoledované peníze pomohou: v záchranné síti pro lidi v nouzi na Brněnsku, ve Farní charitě Jindřichův Hradec, kde ke své práci naléhavě potřebují automobil, a také v Zambii, kde má Charita Česká republika svoji největší misi.


Kam vyrazit za Třemi králi

Charita Bohumín

5. 1. 2019 od 8 h. proběhne v kostele Božského srdce Páně v Novém Bohumíně žehnání koledníků a mše svatá.

Charita Frýdek-Místek

6. 1. 2019 v 10:30 se vydá na cestu tříkrálový průvod s živým velbloudem. Putování odstartuje u kostela sv. Jana a Pavla. Na náměstí se Tři králové pokloní malému Ježíškovi, Marií a Josefovi. S dětmi si společně zazpíváme koledy.

Charita Opava

4. 1. 2019 v 16 h. proběhne v Opavě ve spolupráci s herci Slezského divadla Slavnostní tříkrálový průvod. Zahájen bude pod Ptačím vrchem. V čele průvodu půjde živý velbloud, následován Třemi králi pod baldachýnem a posly s dary. Do rytmu opět zahraje bubenický orchestr Boris a zazpívá pěvecký sbor Domino. Přes Ostrožnou ulici pak všichni dojdou ke Slezskému divadlu v Opavě, kde se Tři králové a jejich doprovod pokloní u jesliček Ježíškovi, Marii i Josefovi a předají jim dary. Velkou atrakcí pro děti mohou být také živé ovečky nebo fotokoutek, kde si mohou udělat pamětní fotografii třeba s velbloudem. Bude pěkné, když si přinesete zvonečky a děti když přijdou v kostýmech Tří králů.

Charita Ostrava

4. 1. 2019 od 14 do 18 h. na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabídneme tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. Tři králové budou na místě předávat poselství Vánoc.

Charita Třinec

6. 1. 2019 od 16 h. vyrazí z náměstí T. G. M. v Třinci průvod Tří králů v kočáře taženém koňmi za doprovodu živé hudby.

Soutěž o nejlepší selfie, nejlepšího spisovatele nebo kreslíře

Charita Opava pořádá při konání Tříkrálové sbírky pro své koledníky soutěž o nejlepší selfie a nejlepšího spisovatele. Do pátku 18. 1. 2019 mohou zájemci zaslat své fotky na e-mail:trikralovka-selfie@charitaopava.cz a získat poukázku na knihu.

Patříte-li k těm, kteří rádi píší příběhy nebo básničky (ať už jste velcí nebo ještě malí), je literární soutěž určena právě Vám. Napište nám o svých zážitcích z koledování. Ty nejlepší příspěvky zveřejníme a odměníme při slavnostním vyhodnocení TKS v kině Mír. Příspěvky posílejte na mail tks@charitaopava.cz nebo pošlete na adresu Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař do pátku 25. 1. 2019.

Charita Jeseník připravila pro koledníky již podvanácté doprovodnou výtvarnou soutěž na téma Cesta tří králů, ta proběhne od 1. do 31. 1. 2019. Obrázky do velikosti A3 (s uvedením jména autora a věku) mohou děti (7-16 let) odevzdávat v knihkupectví Domeček v Jeseníku, nebo na střediscích Charity Jeseník.

Pro ostatní bez rozdílu věku je připravena fotografická soutěž na stejné téma. Do 17. 1. 2019 zašlete své fotografie na e-mail trikralovka@jesenik.charita.cz. Do předmětu e-mailu napište Fotografická soutěž a jako text své jméno a příjmení. O nejlepší fotografii bude možné hlasovat do konce ledna na FB Charity Jeseník. Vyhlášení obou soutěží proběhne 8. února v jesenickém kině Pohoda.

Za podporu děkujeme:

TKS_2019_partneři