Tříkrálová sbírka 2017 bude rekordní

Tříkrálová sbírka 2017 bude rekordní

Rozpečeťování sbírkových pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 se chýlí ke svému závěru. Ještě pár desítek pokladniček na své otevření sice ještě čeká, již nyní je ale jisté, že bude překonán nejen loňský výnos koledování, ale v rámco ostravsko-opavské diecéze také hranice 15 mil. korun.

Sčítání výnosu již ukončila také Charita Hrabyně – 126 pokladniček 599 935 Kč , Charita Kopřivnice - 154 pokladniček, 901.171,- Kč a Charita Ostrava spolu s Charitou sv. Alexandra – 360 pokladniček, 1.712974,- Kč.Aktuálně máme ted rozpečetěno 98% kolednických pokladniček s výtěžkem 15.315.426,-. Podrobný rozpis naleznete zde.

„Stoupající zájem o Tříkrálovou sbírku je velmi potěšující. Je povzbudivé, že se nám daří nejen vysbírat vyšší částku, která pomáhá potřebným, ale hlavně že vyráží do ulic stále více kolednických skupinek, které roznáší požehnání do našich domovů. Právě v letošním roce byla obětavost tisíců dobrovolníků, kteří bez ohledu na mráz vycházeli s koledou, obzvláště obdivuhodná.“ zamýšlí se diecézní koordinátor sbírky Martin Hořínek a dodává: „Překonání 15 mil. korun je také výrazem veliké solidarity v našem kraji a projevem důvěry Charitě. Ukazuje, že nám lidé věří, že vidí smysl a potřebnost naší činnosti. Všem dárcům ze srdce děkujeme.“

Koledníky nyní čeká zasloužený odpočinek a také různé akce a aktivity, které si pro ně jako poděkování jednotlivé Charity připravily.