Ukrajinský Tjačiv a Jablunkov se díky Charitě stali partnery

Ukrajinský Tjačiv a Jablunkov se díky Charitě stali partnery

Z iniciativy Charity Tjačiv, Charity Jablunkov a Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské vzniká partnerství dvou měst, které nebude mít jen symbolický a kulturní rozměr, ale i pomůže místním lidem v nouzi.

Máme radost z navázaní spolupráce mezi ukrajinským okresním městem Tjačiv a Jablunkovem. Dne 14. 6. 2016 se konalo ve městě Jablunkov zasedání zastupitelstva města, na které byli pozvání také zástupci města Tjačiv, ředitel Caritas Tjačiv Ivan Ficaj a otec Ivan Zubalski, aby přednesli návrh na partnerství měst. Po prezentaci návrhu, která zazněla v ukrajinštině s českým překladem, bylo všemi přítomnými hlasy partnerství schváleno. Ke slavnostnímu podpisu smlouvy mezi městy by mělo dojít 17. 9. 2016 v Jablunkově na Jabkový den.

Charita Jablunkov vyhlásila sbírku plen pro dospělé, ručníku a povlečení pro Ukrajinu. Dne 14. 6. 2016 zástupci Charity Tjačiv ze Zakarpatské Ukrajiny, ředitel pan Ivan Ficaj a otec Ivan Zubalski, přijeli sbírku převzít. Sbírka byla natolik veliká, že se celá ani do mikrobusu nevešla.  Pleny, povlečení i ručníky odjeli na Ukrajinu, kde budou dále distribuovány Charitou Tjačiv potřebným lidem na východním Zakarpatí. Charita Jablunkov také přispívá částkou 130 000 Kč pro celoroční provoz vývařovny v Charitě Melitopol na východní Ukrajině a 33 000 Kč na nákup léků pro Ukrajinu. Touto cestou bychom rádi poděkovali nejen všem dárcům, kteří do sbírky přispěli, ale také panu řediteli Petru Pavlíčkovi i pracovnicím Charity Jablunkov za jejich nasazení.

Pro více informací či nabídky materiální pomoci na Ukrajinu se, prosím, obracejte na: Mgr. Veroniku Mechovou, DiS., veronika.mechova@choo.charita.cz, 733 741 216.

20160614_11335220160614_11472020160614_15223920160614_15261520160614_11545120160614_160358