V kraji chybí peníze na sociální služby

Charitám v diecézi ostravsko-opavské chybí letos na provoz služeb téměř 25 mil. Kč; v důsledku toho v 73 službách hrozí propuštění až 100 pracovníků. O službu by tak bylo připraveno více než 2,2 tis. klientů.

Vzhledem k tomu, že většina služeb trpí dlouhodobým podfinancováním z minulých let, prostor pro další úspory již nenacházejí a musí tak počítat s výrazným omezením své kapacity. Zvlášť tíživá je situace v pobytových službách, jejichž klienti jsou na službě zcela závislí a zkrátka nemají kam jít.

Podobně také v mnoha ambulantních službách, díky nimž mohou rodinní příslušníci klientů chodit do práce, je nedostatek financí na provoz služby vnímán se značnou nervozitou.

Situace, kdy na konci března ještě stále nevíme, zda potřebné prostředky na základní provoz služeb se podaří získat či nikoli, je velmi frustrující pro vedoucí pracovníky charitních služeb a zcela v protikladu k proklamovaným snahám politických stran o zajištění důstojných podmínek života pro handicapované občany.

Ing. Kristina Stoszková

vedoucí útvaru sociálně-zdravotního

Reportáž o této situaci