V Osadě Míru se začínají dít věci...

V Osadě Míru se začínají dít věci...

Od března 2017 probíhá v sociálně vyloučené lokalitě Osada Míru v Ostravě- Kunčičkách projekt naší organizace na podporu místní komunity obyvatel, který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je podstatně ovlivnit sociální situaci lidí žijících v této lokalitě, a to podporou obyvatel Osady míru k větší aktivitě, vytvářením prostorů pro komunikaci, neformálním vzděláváním. Projekt bude probíhat do února 2020.

Prvním krokem je vytvoření skupiny aktivních členů komunity (tzv. jádrové skupiny), kterým není lhostejná situace, podmínky a úroveň života v lokalitě. Tato skupina pak samostatně stanovuje vize a cíle, kterých by v lokalitě ráda dosáhla a také konkrétní kroky k jejich dosažení. Některé z nich mohou realizovat samostatně (úklid v lokalitě, uspořádání dětského zábavného odpoledne, setkávání maminek apod.), u jiných je potřeba komunikovat s partnery (městský obvod – investice do lokality, majitel bytů – úroveň bydlení, okolí domů, údržba zeleně…).
Během minulého roku se obyvatelé účastnili otevření dětského hřiště, vystavěného na podnět jádrové skupiny městským obvodem Slezská Ostrava, uspořádali Mikulášskou besídku a společně s naším střediskem Horizont organizovali tradiční fotbalový turnaj Horizont Cup, uskutečnili úklid lokality, uspořádali besedu s právníkem nad otázkami souvisejícími s nájemním bydlením…
Jádrová skupina má v současné době 6 členů a neustále se personálně rozvíjí a proměňuje. Jádrová skupina přichází s novými nápady od obyvatel, při jejichž realizaci její členy podporují komunitní pracovnice Diecézní charity ostravsko – opavské. Novinkou je setkávání žen s různorodou náplní - zdravé stravování a vaření, cvičení…

Opravdu se dá říci, že v Osadě míru se začínají dít věci…

  Logo OPZ barevné

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1

Partneři

 
 

Najdete nás také na:

 

Facebook Round  Instagram round social media icon free  Youtube round

Připojte se