Více jak 350 příznivců charity se sešlo v Branicích

Více jak 350 příznivců charity se sešlo v Branicích

Ve středu 15. května pořádala Diecézní charita ostravsko-opavská pouť charit. Sedmnáct charit, které působí na území Moravskoslezského kraje a Jesenicka, se sešlo v Branicích (Opolské vojvodství).

Diecézní pouť charit se uskutečnila v tzv. Městečku Milosrdenství, které v 1. polovině v Branicích vybudoval na ploše 12,5 ha pozdější olomoucký světící biskup Josef Martin Nathan. Celý komplex měl v době svého největšího rozkvětu 23 pavilónů s kapacitou téměř 2000 lůžek pro psychicky nemocné pacienty, o které se staral tým 9 lékařů, 130 řádový sester a 250 osob dalšího personálu. K tomu další zařízení, které zajišťovala úplnou soběstačnost ústavu.

Součástí areálu Městečka Milosrdenství – jeho duchovním středem – byla a stále je bazilika Svaté Rodiny. V ní byla po poutníky sloužena mše svatá, kterou celebroval Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko – opavský. V rámci kázání promluvil o těžkostech charitní práce, o nutnosti pomoci lidem v nouzi a jejich vztahu s Bohem. „Bože shlédni a pomož těm kolem nás, a na ty zamračené kolem nás se usmívejme. Kéž máme lásku Boží ve svých srdcích“ podotkl v rámci kázání při mši svaté.

Pout´charit mimo mši svatou zahrnovala také přednášku o díle Josefa M. Nathana, kterou vedl P. Jan Larisch, Th.D., prezident DCHOO. „Jsem nesmírně rád, že můžeme díky ochotě mnoha lidí uspořádat pro tento rok pouť charit právě v Městečku Milosrdenství. Josef Martin Nathan, který zde působil, nám zanechal velký odkaz charitní práce, z které můžeme i nyní čerpat. Doufám, že nám toto setkání přidá dalších sil a Boží lásky v našem díle.“ podotkl Jan Larisch.

Významné události se také zúčastnil Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel DCHOO a ředitelé oblastních charit, kteří působí v ostravsko – opavské diecézi. Na organizaci poutě se významně podílela Charita Krnov a Charity Opava.

Pouť charit tradičně navštívili klienti charit, s doprovodem zaměstnanců. Klienti neváhali putovat často napříč celou diecézí, aby se mohli společně setkat. Pro ně i další návštěvníky byly organizované odpolední prohlídky Muzea biskupa J. M. Nathana a chráněných dílen.