Výstava „I Romové jsou Boží“ zaujala i překvapila.

Ve dnech 5. – 16. listopadu se uskutečnila v Ostravě, Klub Ámos výstava „I Romové jsou Boží“. Díky velkému zájmu veřejnosti a vysoké návštěvnosti, bude výstava k vidění i v dalších městech České republiky v roce 2013.

Výstava „I Romové jsou Boží“ zaujala i překvapila.

Ve dnech 5. – 16. listopadu se uskutečnila v Ostravě, Klub Ámos výstava „I Romové jsou Boží“. Díky velkému zájmu veřejnosti a vysoké návštěvnosti, bude výstava k vidění i v dalších městech České republiky v roce 2013.

Výstava ojedinělým způsobem informovala o změně životů Romů na území Slovenska, Rumunska, Bulharska, Slovinska a České republiky. Ojedinělost nespočívala pouze v prezentaci fotografií z vyjmenovaných států, ale v celkové koncepci výstavy, jejíž součásti byly dva doprovodné programy, zaměřené na mezigenerační propast, první na minoritu 18- a druhý na majoritu 50+. V rámci programu probíhala také prezentace výrobků z Pastoračního centra Romů v Čičavě, střediska Horizont, Vesničky Soužití a příspěvkové organizace Náš Svět.

Fotografie byly pořízeny v různých lokalitách zmíněných států, ale přesto z nich byl patrný stejný záměr, informovat o změně života Romů na základě přijetí víry v Boha. Fotografie, které vytvářeli přímo Romové, dokázaly zachytit změny v jejich životě z hlubšího pohledu, nežli pouze z jejich obyčejných životů.

Celá výstava probíhala za podpory mnoha jedinců a organizací (ostravští Salesiáni, příspěvková organizace Náš Svět, fotograf Jiří Zerzoň, grafik Pavel Noga,Vesnička Soužití, aj.) Na její přípravě a průběhu se podíleli děti i dospělí z romského etnika, kteří tak získali možnost informovat okolí o svém postavení ve společnosti na základě přijetí víry v Boha. Doprovodný program byl za účasti řeckokatolického kněze Martina Mekela a laika Roba Neugpauera, kteří jsou denně svědky změn v životě a myšlení Romů.

"Výstavu navštívilo více jak 600 lidí během 14 dní. Většina návštěvníků se zúčastnila i doprovodného programu, což pro nás bylo příjemným překvapením. Výstava byla důkazem, že změna v životě Romů je možná a není to pouze utopie." uvedl Bc. Filip Habrman, spoluorganizátor výstavy.

Reportáž z výstavy (Křesťanský magazín 16. 12. 2012)