Zažijte pohled z druhé strany: světlo – mlha – tma

Zažijte pohled z druhé strany: světlo – mlha – tma

„Kde je? Co? Kde to sedím? Kam jste mě posadili? Dejte mi židli. Jak? Co to je? Kde je židle? Kam jste ji postavili? Vy jste mi ji ukradli. Byly tu tři židle. Kolik? Hm…“

Jak se cítí člověk, který je postižen demencí Alzheimerova typu? S touto otázkou vznikalo divadelní představení v žánru fyzického a objektového divadla Tři židle autorky Hany Strejčkové. 8. dubna, se představí charitním pracovníkům, kteří pečují o lidi postižené touto nemocí. Představení odstartuje v 15 h. v Dělnickém domě ve Studénce.

Premiéra představení se uskutečnila v listopadu 2017. Prvnímu uvedení této experimentální hry předcházela dobrovolnická práce Hany Strejčkové v domově pro seniory. Téměř tříletý výzkum („research“) byl zaměřený na denní režim, rituály a pohyb, na pozorování a porovnávání při pomoci a komunikaci s nemocnými a blízkými. „Bylo to období zapisování otazníků, postřehů a k nim hledání symbolů a metafor. Kladla jsem si otázku, jak převést na jeviště průběh nemoci, aniž by bylo potřeba verbálně vysvětlovat a tím vlastně poučovat,“ popisuje začátky Hana Strejčková a dodává: „Výchozí otázkou pro inscenační tvorbu bylo, jakým způsobem předat to, co si nemocný ještě uvědomuje a co nikoliv, o jaké formy zapomínání jde, co (profesionální i neformální) pečovatelé (již) přehlížejí, ať nevědomky nebo skrz vyčerpání.“

Autorská inscenace vychází ze skutečných příběhů lidí, kteří pocítili poruchy paměti na sobě nebo svých blízkých. Projevy nemoci i záblesky vnímání reality zprostředkovává jedna ústřední postava (hraná třemi ženami jako paralely ke třem základním fázím nemoci), žena trpící demencí Alzheimerova typu, v níž se zrcadlí a objevují i další pacienti.  Divák zřetelně vidí a může také procítit, jak se nemoc projevuje, postupuje a jak je, i není uchopitelnou. Vyprávění se děje ve formě pohybu a manipulace s předměty denní potřeby, střídmě slovem i zpěvem, s jemným a citlivým nadhledem za doprovodu živé hudby. Vše na scéně se děje s cílem zprostředkovat emoce nemocných, pečujících a blízkých.

Tri_zidle_FysioART_foto_PavlinaSimackovaProjekt je od počátku zacílený na pracovníky v sociálních službách, příbuzné nemocných, studenty zdravotnických a sociálních škol, čili lidi z oboru. „Když jsem si před nedávnem přečetla recenzi na divadelní představení společnosti FysioArt „Tři židle“, bylo mi jasné, že je to přesně to, co v našich službách pro seniory, nezřídka postižené Alzheimerovou chorobou, potřebujeme: prožít jejich pocity, abychom jim mohli lépe porozumět a lépe posloužit,“ uvádí Kristina Stoszková, vedoucí zdravotně-sociálního útvaru Diecézní charity ostravsko-opavské.

Pozvání pracovníků do divadla bylo v tomto případě široké. „V rámci oblastních Charit máme 55 zařízení a služeb, v nichž se s takto nemocnými lidmi setkávají. Ročně těmito službami projde asi 3700 uživatelů, z nichž zhruba třetina trpí Alzheimerovou nemocí v různých stádiích vývoje, často aniž by byla výslovně diagnostikována, avšak s charakteristickými projevy. Více než pěti stům pracovníků těchto služeb – domovů, stacionářů, terénní péče apod. – nestačí znát pouze teorii o průběhu této nemoci, kterou získávají v různých školeních. Divadlo jim může pomoci - alespoň na chvíli a zprostředkovaně – vcítit se, vidět vlastní práci očima nemocného,“ doplňuje za diecézní Charitu Kristina Stoszková.

Detaily představení Tři židle:
Koncept, scénografie a režie: Hana Strejčková.
Hrají: Alena Štěpánová, Hana Strejčková, Lída Ješutová / Helena Machová.
Hudba živě: Hearn Gadbois.
Hlas: Jaroslava Znamenáčková.
Odborná spolupráce: Jaroslava Slivoňová.
Kresby do projekce: ak. mal. Jiřina Adamcová.
Produkce: FysioART.
Partner projektu: DS Chodov.
Za finanční podpory: MČ Praha 11, Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, hlavním partnerem projektu byl pražský Domov pro seniory Chodov. 
Délka představení 50 minut + navazující interaktivní beseda o nemoci.

Více informací na:
www.tri-zidle.webnode.cz